top of page

Vredeskerk Goes

een herstructurering van een kerk en kerkgemeenschap

De PKN kerkgenootschap had in Goes drie kerkgebouwen: het monumentale Maria Magdalenakerk, de piramidevormige kerkgebouw in Goes-Zuid en de jaren 60 kerkgebouw aan de Bergweg. De bouwcommissie heeft ons gevraagd om het laatste gebouw zodanig aan te passen zodat de kerkbezoeker zich thuis voelt alsof ze niet van locatie gewisseld zijn.

Het pand heeft een behoorlijke interne gedaanteverwisseling ondergaan, gemoderniseerd en uitgebreid. De entree is verplaatst naar de ds. W.H. van der Vergtplein. En een verbindende gang met koffie uitgiftebalie is toegevoegd en verbind de diverse zalen.

bottom of page